انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل آشنایی با ماشین‌های باربری و حمل و نقل باربری و حمل کالا از تهران به شهرستان با انواع ماشین باربری آشنا شوید انواع خودروهای باربری انواع کامیون حمل بار و دسته بندی های ماشین های باربری شرایط انتخاب ماشین برای بارگیری دسته بندی ماشین باربری براساس نوع کاربرد, اتاق و ظرفیت انواع خودروهای باربری - مجید بار انواع ماشین حمل بار | آشنایی با انواع خودروی باربری و مشخصات آن‌ها باربری حمل کالا از تهران به تمام شهرستانها باربری تهران تهران ، حمل بار از تهران به تهران و شهرستان خدمات باربری در تهران حمل بار به باربری خاور در تهران خدمات حمل و نقل و باربری در تهران خدمات باربری در تهران – مجید ترابر باربری در شهرک صنعتی تهران ، حمل بار ارزان از تهران اتوبار و باربری در تهران و البرز و تهران اتوبار و باربری در تهران تهران باربری تهران - لیست باربری های تهران و استان البرز و تهران به همراه شماره [☎️ ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ ] خدمات باربری در تهران و البرز و تهران لیست باربری های تهران - حمل کالا به تمام نقاط کشور با مجید ... باربری شهرک صنعتی تهران با تعرفه عالی باربری در شهرک صنعتی تهران باربری شهرک صنعتی تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران لیست باربری تهران شماره باربری های تهران باربری تهران باربری کامیونداران تهران نیسان تهران باربری تهران ، اتوبار، اسباب کشی تهران و تهران لیست باربری های تهران و تهران باربری تهران | اتوبار تهران و تهران تعرفه حمل بار با کامیونت مسقف و خاور از تهران به شهرستان باربری تهران و تهران به شهرستان باربری تهران و تهران ⭐️ لیست قیمت بهترین اتوبار تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران لیست قیمت باربری تهران لیست باربری اشتهارد باربری تهران به تهران بهترین باربری تهران بهترین باربری تهران شماره باربری تهران به شهرستان باربری تهران به تهران باربری در تهران تهران باربری تهران – حمل بار و اثاثیه تهران به شهرستان خدمات باربری در تهران تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران آگهی های خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران آگهی های خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران باربری تهران تهران باربری تهران تهران - حمل کالا به تمام نقاط کشور با مجیدترابر ... باربری محدوده شهرک صنعتی تهران تهران تماس با باربری در تهران : ۰۲۱-۵۵۲۹۷۴۵۱ تماس با شرکت حمل و نقل و باربری در تهران ۰۲۱-۵۵۲۹۷۴۵۲ مجیدترابر، ارسال بار به شهرستان, حمل اثاثیه منزل, باربری در تهران, حمل بار بین شهری شماره تماس باربری در تهران و البرز ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ باربری در تهران ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ حمل بار و اتوبار-وانت نیسان خاور

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل آشنایی با ماشین‌های باربری و حمل و نقل باربری و حمل کالا از تهران به شهرستان با انواع ماشین باربری آشنا شوید انواع خودروهای باربری انواع کامیون حمل بار و دسته بندی های ماشین های باربری شرایط انتخاب ماشین برای بارگیری دسته بندی ماشین باربری براساس نوع کاربرد, اتاق و ظرفیت انواع خودروهای باربری - مجید بار انواع ماشین حمل بار | آشنایی با انواع خودروی باربری و مشخصات آن‌ها باربری حمل کالا از تهران به تمام شهرستانها باربری تهران تهران ، حمل بار از تهران به تهران و شهرستان خدمات باربری در تهران حمل بار به باربری خاور در تهران خدمات حمل و نقل و باربری در تهران خدمات باربری در تهران – مجید ترابر باربری در شهرک صنعتی تهران ، حمل بار ارزان از تهران اتوبار و باربری در تهران و البرز و تهران اتوبار و باربری در تهران تهران باربری تهران - لیست باربری های تهران و استان البرز و تهران به همراه شماره [☎️ ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ ] خدمات باربری در تهران و البرز و تهران لیست باربری های تهران - حمل کالا به تمام نقاط کشور با مجید ... باربری شهرک صنعتی تهران با تعرفه عالی باربری در شهرک صنعتی تهران باربری شهرک صنعتی تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران لیست باربری تهران شماره باربری های تهران باربری تهران باربری کامیونداران تهران نیسان تهران باربری تهران ، اتوبار، اسباب کشی تهران و تهران لیست باربری های تهران و تهران باربری تهران | اتوبار تهران و تهران تعرفه حمل بار با کامیونت مسقف و خاور از تهران به شهرستان باربری تهران و تهران به شهرستان باربری تهران و تهران ⭐️ لیست قیمت بهترین اتوبار تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران لیست قیمت باربری تهران لیست باربری اشتهارد باربری تهران به تهران بهترین باربری تهران بهترین باربری تهران شماره باربری تهران به شهرستان باربری تهران به تهران باربری در تهران تهران باربری تهران – حمل بار و اثاثیه تهران به شهرستان خدمات باربری در تهران تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران آگهی های خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران آگهی های خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران باربری تهران تهران باربری تهران تهران - حمل کالا به تمام نقاط کشور با مجیدترابر ... باربری محدوده شهرک صنعتی تهران تهران تماس با باربری در تهران : ۰۲۱-۵۵۲۹۷۴۵۱ تماس با شرکت حمل و نقل و باربری در تهران ۰۲۱-۵۵۲۹۷۴۵۲ مجیدترابر، ارسال بار به شهرستان, حمل اثاثیه منزل, باربری در تهران, حمل بار بین شهری شماره تماس باربری در تهران و البرز ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ باربری در تهران ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ حمل بار و اتوبار-وانت نیسان خاور


انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل آشنایی با ماشین‌های باربری و حمل و نقل باربری و حمل کالا از تهران به شهرستان با انواع ماشین باربری آشنا شوید انواع خودروهای باربری انواع کامیون حمل بار و دسته بندی های ماشین های باربری شرایط انتخاب ماشین برای بارگیری دسته بندی ماشین باربری براساس نوع کاربرد, اتاق و ظرفیت انواع خودروهای باربری - مجید بار انواع ماشین حمل بار | آشنایی با انواع خودروی باربری و مشخصات آن‌ها باربری حمل کالا از تهران به تمام شهرستانها باربری تهران تهران ، حمل بار از تهران به تهران و شهرستان خدمات باربری در تهران حمل بار به باربری خاور در تهران خدمات حمل و نقل و باربری در تهران خدمات باربری در تهران – مجید ترابر باربری در شهرک صنعتی تهران ، حمل بار ارزان از تهران اتوبار و باربری در تهران و البرز و تهران اتوبار و باربری در تهران تهران باربری تهران - لیست باربری های تهران و استان البرز و تهران به همراه شماره [☎️ ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ ] خدمات باربری در تهران و البرز و تهران لیست باربری های تهران - حمل کالا به تمام نقاط کشور با مجید ... باربری شهرک صنعتی تهران با تعرفه عالی باربری در شهرک صنعتی تهران باربری شهرک صنعتی تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران لیست باربری تهران شماره باربری های تهران باربری تهران باربری کامیونداران تهران نیسان تهران باربری تهران ، اتوبار، اسباب کشی تهران و تهران لیست باربری های تهران و تهران باربری تهران | اتوبار تهران و تهران تعرفه حمل بار با کامیونت مسقف و خاور از تهران به شهرستان باربری تهران و تهران به شهرستان باربری تهران و تهران ⭐️ لیست قیمت بهترین اتوبار تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران لیست قیمت باربری تهران لیست باربری اشتهارد باربری تهران به تهران بهترین باربری تهران بهترین باربری تهران شماره باربری تهران به شهرستان باربری تهران به تهران باربری در تهران تهران باربری تهران – حمل بار و اثاثیه تهران به شهرستان خدمات باربری در تهران تهران انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در تهران آگهی های خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران آگهی های خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران باربری تهران تهران باربری تهران تهران - حمل کالا به تمام نقاط کشور با مجیدترابر ... باربری محدوده شهرک صنعتی تهران تهران تماس با باربری در تهران : ۰۲۱-۵۵۲۹۷۴۵۱ تماس با شرکت حمل و نقل و باربری در تهران ۰۲۱-۵۵۲۹۷۴۵۲ مجیدترابر، ارسال بار به شهرستان, حمل اثاثیه منزل, باربری در تهران, حمل بار بین شهری شماره تماس باربری در تهران و البرز ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ باربری در تهران ۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳ حمل بار و اتوبار-وانت نیسان خاور

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

 

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل، برای حمل و نقل و باربری کالاهای مختلف، کامیون ها و خودروهای متناسب با آن ها باید انتخاب شوند . در ادامه به نمونه هایی از انواع خودروهای حمل و نقل بار و ابعاد انها اشاره خواهیم کرد.

انواع خودروهای بارگیر جهت حمل و نقل

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

 

در لیست زیر اشاره ای به انواع بارگیرها داریم :

 

 • بارگیر ثابت

 • بارگیر اتاقدار : بارگیر های اتاقدار برای حمل کالای بسته بندی شده و محصولات کشاورزی بیشتر کارایی دارد

 • بارگیر بغلدار معمولی : وسیله نقلیه بارگیر بغلدار معمولی، دیوار جانبی کوتاهی دارد که به راحتی باز و بسته می شود.

 • بغلدار چادری : بغلدار چادری دارای بارگیر با دیواره جانبی کوتاه و پوشیده با چادر برای حمل کالاهای بسته بندی شده و منظم می باشد که قابلیت پلمپ شدن را نیز دارد.

 • بارگیر مخزن دار : بارگیر مخزن دار دارای بارگیر استوانه ای شکل از جنس فلز یا فایبر گلاس برای حمل آب، مواد شیمیایی یا مشتقات نفتی به کار میرود.

 • بارگیر مسقف : بارگیر مسقف دارای بارگیر مکعب مستطیل شکل فلزی و غیر قابل نفوذ به وسیله آب و برای حمل مواد دارویی و مواد غذایی و محصولات پستی می باشد.

 • جامبو : وسیله نقلیه دارای بارگیر کمرشکن بغلدار چادری که با توجه به وجود شکست در قسمت بارگیر، حجم بیشتری از بار توسط این وسیله نقلیه قابل حمل است.

 • بارگیر یخچالدار : بارگیر یخچالدار دارای سیستم سرد کننده بالای صفر یا زیر صفر برای حمل بار یخچالی و کالاهای فاسد شدنی می باشد .

 • بوژی : بارگیری غیر ثابت با محورهای متغیر و سیستم توزیع نیروی هیدرولیک برای حمل کالاهای فوق سنگین و غیرقابل تفکیک . بوژی در اصل یک کلمه فرانسوی میباشد و در لغت به معنای محور است . بوژی ها بر خلاف ظاهر سخت و خشن و خشکی که دارند به راحتی توسط فشار روغن هیدرولیکی بر روی انها اعمال میشود، کنترل و تعلیق میشوند و ضربه را جذب میکنند.

 • کفی : بارگیری غیر ثابت و فاقد دیواره

 • کمرشکن : بارگیری غیر ثابت و به شکل کفی با تعدادمحور و عرض بیشتر از آن و ارتفاع سطح بارگیر کم برای حمل کالاهای سنگین و غیرقابل تفکیک. کمر شکن وسیله ای است دارای بارگیری غیر ثابت به شکل کفی با یک شکستگی در ابتدا و عرض مساوی یا بیشتر نسبت به کفی با ارتفاع سطح بارگیر کمتر از کفی، از این بارگیر برای حمل کالاهای سنگین و متمرکز و غیر قابل تفکیک استفاده می شود. بصورت سنتی کمرشکن ۵ محور و ۱۱ محور در ایران وجود دارد که حمل با این وسیله جزء گروه سنگین می باشد

 • کامیون کشنده خودرو : موتوری سنگین کششی می‌باشد که قدرت محرک لازم برای یک بار یدک و یا تریلی را فراهم می‌کند. این واحدها به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: دسته بسیار سنگین به طور معمول دارای قدرت فعالیت خارج از جاده غالباً ۶ در ۶، نظامی و تجاری و دسته سنگین و متوسط برای وظایف نظامی و تجاری با درایو چرخ عقب که برای یدک کشیدن تریلرها استفاده می‌شود.

انواع وانت به تفکیک ظرفیت در حمل و نقل

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

شرح انواع وانت در لیست زیر : 

 • وانت پیکان ظرفیت حمل ۸۰۰ کیلوگرم ابعاد طول ۱٫۵m عرض ۱٫۲m

 • وانت نیسان ظرفیت حمل ۲۰۰۰ کیلوگرم ابعاد طول ۱٫۹m عرض ۱٫۵m

 • وانت مزدا ظرفیت حمل ۱۰۰۰ کیلوگرم ابعاد طول ۱٫۷m عرض ۱٫۴m

انواع تریلی، کامیون و کامیونت باربری از لحاظ ظرفیت

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

شرح انواع کامیون و کامیونت و تریلی جهت حمل بار در لیست زیر : 

 • خاور ۸۰۸ با ظرفیت حمل بار تا ۵/۸ تن

 • خاور ۶۰۸ با ظرفیت حمل بار تا ۷ تن

 • بادسان ۱۴B6 با ظرفیت حمل بار تا ۷ تن

 • بادسان ۱۴B8 با ظرفیت حمل بار تا ۵/۸ تن

 • ابعاد اتاق بار کامیونت ( طول از ۴٫۲m الی ۶m بسته به نوع وسیله حمل – عرض ۲٫۵m ).

 • کامیون بنز ۹۱۱ با ظرفیت حمل بار تا ۷ تن – ابعاد اتاق بار ( طول ۵٫۷m – عرض ۲٫۶m ).

 • کامیون بنز ۶چرخ با ظرفیت حمل بار تا ۱۰ تن ابعاد اتاق بار ( طول ۶m – عرض ۲٫۶m ).

 • کامیون ۱۰ چرخ با ظرفیت حمل بار تا ۱۵ تن ابعاد اتاق بار ( طول ۶٫۷m – عرض ۲٫۸m ).

 • تریلر ۱۸ چرخ با ظرفیت حمل ۲۴ تن ابعاد اتاق بار ( طول ۱۳٫۶m – عرض ۲٫۶m ).

 • کامیونت روباز جهت حمل بار های صنعتی و تجاری و میوه و… توصیه میشود.

 • کامیونت مسقف پتودار جهت حمل و نقل و جابجایی اسباب و اثاثیه منزل | مبلمان | لوازم اداری توصیه میشود.

تاثیر بیمه بر هزینه های حمل و نقل و باربری

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

 

این مقاله رو هم حتما بخونید !   اتوبار و باربری در شهرک صنعتی مامونیه

بدانیم که بیمه باربری از مهمترین مواردی است که باید برای ارسال بار به خصوص در سرویس های برون شهری به آن توجه داشته باشید و از باربری بخواهید تا بارتان را براساس ارزش مالی آن بیمه کند تا اگر اتتفاقی برای آن افتاد، بیمه آن را به صورت تمام و کمال به شما پرداخت کند.

و از آنجایی که هزینه های مربوط به بیمه باربری تاثیر مستقیم بر نرخ کرایه حمل بار دارد ، برخی افراد به دلیل کم شدن کرایه ارزش مالی بار خود را کمتر از آنچه که است اعلام میکنند که کار اشتباهی میباشد  و اگر اتفاقی برای بار بیافتد، شرکت حمل و نقل هیچ مسئولیتی را در قبال آن نخواهد داشت. و صاحب بار متضرر خواهد بود.

بارنامه و بیمه باربری در حمل و نقل

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

 

برای حمل بار با  کامیون همچون سایر ماشین های حمل بار، بیمه نامه صادر میشود که این بیمه نامه سقف و یا هزینه مشخصی ندارد بلکه مطابق با ارزش مالی بار که به اظهار صاحب بار است، مشخص میشود. بیمه ایران طرف قرارداد شرکت حمل و نقل مجید ترابر است و این اطمینان را به شما میدهد که تمامی خسارت های احتمالی را جبران خواهد کرد.
تمامی بارهای ارسال شده با کامیون توسط شرکت حمل‌ونقل مجید ترابر از ابتدای بارگیری تا زمان تخلیه شامل بیمه‌نامه باربری می‌شوند و در صورت بروز هرگونه خسارت نمایندگی بیمه ایران که طرف قرارداد باربری مجید ترابر است تمامی خسارت وارده را پرداخت خواهد کرد.

سخن پایانی

انواع ماشین‌های باربری و حمل و نقل

 

این مقاله رو هم حتما بخونید !   باربری در ماهدشت

مجید ترابر، باربری از ماهدشت کرج به تمامی شهرستان های کشور، از ارائه دهنده ایمن ترین خدمات باربری و حمل کالا برای شما همشهریان کرجی را دارد و در کمترین زمان ممکن نوع خودروی درخواستی تان به آدرس مبدا اعزام میگردد.

جهت استعلام قیمت باربری ماهدشت کرج به شهرستان ها و بالعکس با ما در تماس باشید.

حمل اثاثیه منزل از کرج به شهرستان‌ها

تلفن دفتر کرج و ماهدشت

تماس :

۰۲۶۳۶۶۳۱۳۳۳
۰۹۱۲۶۶۳۴۵۵۳

حمل بار تحت پوشش بیمه آسیا

حمل بار با بیمه باشد و  بیمه دولتی که ضمانت صددرصدی لوازم شما را به شما می‌دهد. با داشتن این بیمه‌نامه دولتی و تحویل گرفتن بارنامه از شرکتی معتبر مانند مجید بار به شما تضمین صددرصدی برای سالم تحویل گرفتن وسایلتان در مقصد داده می‌شود. در صورت آسیب دیدن وسایل به دلیل مشکلات خارج از کنترل ،بیمه‌نامه دولتی تمام خسارت وارد اجتماع را پرداخت خواهد کرد.

شایان ذکر است تمامی افرادی که به دنبال باربری معتبر برای جابجایی بارشان هستند، این سوال را از خود میپرسند که نزدیک‌ترین باربری به من کجاست؟ و چگونه در کمترین زمان ممکن میتوانم از این باربری سرویس بگیرم !

شما هر جای تهران هستید کافیه با یه تماس با ما در ارتباط باشید.

"حمل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *